0252-222995 / 06-15077834 info@x-tracare.nl

Privacyverklaring

Schoonheidssalon X-tra Care, gevestigd aan de Hoofdstraat 56a in Sassenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

X-tra Care kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van X-tra Care en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

MET WELK DOEL VERWERKT X-TRA CARE PERSOONSGEGEVENS

X-tra Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om onze nieuwsbrief aan u te verzenden.
• Om producten bij u af te leveren.
• Om uw betaling af te handelen.
• X-tra Care verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

HOE LANG X-TRA CARE GEGEVENS BEWAART

X-tra Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor de nieuwsbrief worden uw gegevens bewaard tot het moment van afmelden. In andere gevallen worden uw gegevens uiterlijk drie jaar na uw laatste bezoek verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

X-tra Care verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

De website van X-tra Care maakt geen gebruik van cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@x-tracare.nl.
X-tra Care zal zo snel mogelijk , maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS

X-tra Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met X-tra Care via info@x-tracare.nl.

Schoonheidssalon X-tra Care
Hoofdstraat 56a
2171AV Sassenheim
Tel.: 0252-222 995
E-mailadres: info@x-tracare.nl